Zapisnik sa sastanka


Datum: 22.03.2019.
Web sastanak povodom Svetskog dana voda

Početak sastanka: 19:02 h


Prvo predavanje je bilo na temu „Najnovija iskustva u distribuciji pitke vode u Holandiji. Šta se može naučiti i šta se (ne) može primeniti u Srbiji?“ Predstavljena istorija vodovodnog sistema u Holandiji. Zatim je bilo reči o potrošnji vode po stanovniku, koja je u drugoj polovini XX veka bila u značajnom porastu, da bi krajem XX i početkom XXI veka počela da opada, najviše zahvaljujući mnogo efikasnijim uređajima koji se koriste u domaćinstvu. Nakon toga je dat pregled raspoloživih materijala za cevovode vodovodnih sistema i dat je pregled sistema upravljanja vodovodima, u smislu broja firmi, zaposlenih, automatizacije, itd.

Drugo predavanje je bilo na temu Biolopških sistema tretiranja visoko opterećene otpadne vode - Predstavljanje i opis sistem aerobnih membranskih bioreaktora (MBR), što je uža specijalnost firme Wehrle, koja se bavi projektovanjem i izgradnjom ovih sistema. Dat je uporedni prikaz eksternih i potopljenih membrana i njihove prednosti i mane. Zatim su prikazani referentni izvedeni projekti od strane kompanije Wehrle. Diskusija je potom krenula u smeru hlorida i problema koji se javljaju kod njihovog uklanjanja, a potom i načinu odlaganja iskorišćenih membrana. Diskutovano je na temu potrebe za dezinfekcijom vode nakon tretmana sa MBR.

Podeljena su prethodna iskustva sa Istočnoevropske YWP konferencije održane u Zagrebu 2018.

Sastanak je završen u 20:50h.